top of page

Dojo Gakkai Ki

Karate-do e Okinawa Kobudo

Sensei Leonardo Pereira
6º Dan Okinawa Goju-ryu Karate-do
2º Dan Okinawa Kobudo
Terapeuta de Zen Shiatsu e Reiki

Sensei Leonardo - seiza.JPG

Dojos Gakkai Ki
Rua Principal Lote 117, 2695-615 São João da Talha

Rua Leopoldo Castela, 2580-061 Abrigada

IMG_9423.JPG
bottom of page